• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативно-правова база дошкільної освіти

Закон України «Про освіту»(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Конвенція про права дитини

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

Акти Кабінету Міністрів України:

- Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 року

- "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі" від 14 червня 2002 р. N 826


-"Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22 листопада 2004 р. N 1591

- «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» МОН, МОЗ № 202/165 від 26.02.2013

Накази Міністерства:від 20.04.15 року № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

від 30.01.15 року № 67 "Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних навчальних закладів"від 17.06.13 року № 772 "Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" переглянути Критерії >>>>>>>>>>

від 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"


від 17.04.2006 N 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

від 02.08.2005 N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"


від 30 червня 2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"


від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють»

від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"


від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"


від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"


від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

від 24.03.16 року Наказ МОЗ № 234 Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

від 16 квітня 2018 року Наказ МОН № 372 Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти

Листи Міністерства:

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-535 від 06.11.15 року "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-487 від 12.10.15 року "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"


Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-249 від 20.05.15 року "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"


Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-482 від 23.09.2014 року "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"


Лист Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України №1/9-500/№04.01.16/28103 від 29.09.2014 року "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення"


Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.14 року "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства №1/9-803 від 12.11.13 року "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист ІІТЗО № 14.1/10-2574 від 25.07.13 "Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.2013 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"


Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»


Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"


Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
Лист МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 року «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"
Лист МОЗ № 111-01/89 від 29.03.18 року Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ОФІЦІЙНИЙ веб-портал

Кiлькiсть переглядiв: 409

Коментарi