• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Вихователь-методист Чередніченко Людмила Павлівна

Освіта - повна вища педагогічна
Стаж роботи - 27 років
Графік роботи:
понеділок - 9.00-16.42
вівторок - 9.00-16.42
середа - 8.00-15.42
четвер - 10.18-18.00
пятниця - 8.00-15.42

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Організація освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно на виконання Законів України

«Про освіту»,

«Про дошкільну освіту»,

Базового компонента дошкільної освіти,

СТРАТЕГІЯ національно-патріотичного виховання від 18 травня 2019 року № 286/2019

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234,

Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446,

листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році",

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 №1/9-365 «Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» та з виконання рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти м. Білої Церкви від 28.08.2019 року у контексті підвищення якості надання освітніх послуг, створення оптимальних умов для піднесення ефективності освітньої діяльності, реалізації особистісного потенціалу кожного дошкільника.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завдання у 2019\2020 році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти - Державним стандартом, виконання вимог якого є обовязковим для всіх дошкільних навчальних закладів.

Дошкільний навчальний заклад №4 "Снігуронька" у 2019/2020 році використовує в освітньому процесі комплексну програму "Українське дошкілля" (у новій редакції 2017 року)

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців освітній процес організовується, спираючись на такі пріоритетні напрямки:

Забезпечувати якісний рівень формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти та парціальних, комплексних і спеціальних освітніх програм як гарант готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Оптимізувати партнерську взаємодію педагогічного колективу і родини для досягнення вагомих результатів у вихованні дітей дошкільного віку, завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними.

Використовувати нові підходи і шляхи до виховання у дошкільників патріотизму, як почуття і як базової якості особистості. Сприяти формуванню у дітей ціннісного ставлення до Українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Впроваджувати в роботу закладу дошкільної освіти технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху – освіта сталого розвитку. Підвищувати рівень методичної культури педагогів у вирішенні завдань морального виховання.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на підтримку батьків вихованців, сприяти підвищенню їх рівня компетентності у догляді, вихованні та розвитку дітей, залучаючи до активної участі в освітньому процесі. Забезпечити дієвість педагогіки партнерства та досягнення балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина-педагог-батьки» під час створення оптимального предметно-просторового середовища у закладі дошкільної освіти.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування в ньому різноманітних форм роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників. Можливість відходити від жорсткої регламентації в побудові розпорядку дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування, ігри, на користь занять, що передбачені розпорядком дня у спеціально відведені години для організованої навчально-пізнавальної діяльності і гурткової роботи.

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі - не більше 15 хвилин;

у середній - 20 хвилин;

у старшій - 25 хвилин.

Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

Робота дитячого дошкільного закладу здійснюється на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

«Українське дошкілля». авт.-упор. Білан О. І.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 23.05.2017 № 1/11-4988).

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Цікавим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність.

З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку , Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 661

Коментарi