• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка практичного психолога

Практичний психолог

/Files/images/D6K_9258.jpg

ПРИБУЛЬСЬКА
ВІРА ІВАНІВНА

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
стаж роботи на посаді - 24 роки

Психологічна служба в системі освіти - це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів психологічної служби.
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів і студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

Консультативно-просвітницька робота практичного психолога: підвищення психологічної культури вихователів і батьків, забезпечення інформацією з психологічних проблем, формування запиту на психологічні послуги.

Сьогодення ставить нові вимоги до дошкільної освіти та до кожного вихователя. Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свій професійний рівень. А допомагати їм у цьому, надавати психологічну та методичну підтримку мають спільними зусиллями психологічна служба та адміністрація ДНЗ.

Індивідуальні консультації – це надання конкретної допомоги дорослим, які спілкуються з дошкільником. Задача психолога в процесі консультування полягає у наступному:

  • в усвідомленні дорослими та дітьми природи їхніх утруднень,
  • в аналізі й розв’язанні психологічних проблем, пов'язаних із особистісними особливостями, життєвими обставинами в яких розвивається людина, взаєминами в родині, у дружньому колі, у дошкільному закладі тощо;
  • у формуванні нових установок і прийнятті власних рішень.

Консультації можуть бути короткостроковими (одно-двох разове відвідування психолога) або довгостроковим (психолог працює з клієнтом протягом кілька місяців з певною періодичністю). Тривалість консультацій залежить від проблеми, з якою звернувся клієнт до психолога, від бажання клієнта серйозно працювати над проблемою, об’єктивних обставин у житті клієнта чи психолога.

Форми психологічної просвітницької роботи з формування компетенції вихователів дошкільних закладів сприяють збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогічних кадрів, дають змогу мати власну позицію щодо важливих психологічних проблем сучасності, а також є формою виявлення й узагальнення найкращого досвіду. Такі форми роботи також сприяють удосконаленню знань вихователів, єдності поглядів, вимог і дій педагогічних колективів щодо важливих проблем теорії та методики розвитку дітей дошкільного віку.

АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ

Адаптація дитини до школи містить різні елементи готовності, а саме: фізіологічну готовність до навчання; психологічну, соціальну чи особистісну готовність до навчання у школі.

Карта - характеристикаготовностідитинидошкільногонавчання:

1. Бажання вчитися у школі. Дитина хоче йти до школи.

2. Навчальна мотивація. Усвідомлює важливість і необхідність навчання.

3. Уміння спілкуватись і адекватно поводитись, реагувати на ситуацію. Легко вступає в контакт, правильно сприймає ситуацію. Розуміє зміст ситуації. Адекватно поводиться.

4. Організованість поведінки. Поведінка організована, слабо організована, не організована.

5. Порушень у фонематичній будові мовлення і у звуковимові немає, мовлення правильне, виразне.

6. Руки розвинені добре: дитина упевнено володіє олівцем, ножицями.

7. Добре орієнтується у просторі. Координація рухів, спритність.

8. Може правильно «перенести» у зошит простий графічний образ, який сприймається зором на відстані (долина, картина).

9. Уявлення про світ досить розгорнуті й конкретні. Може розповідати про країну, місто, в якому живе, про тварин і рослини, про пори року.

10. Мовлення змістовне, виразне, граматично правильне.

11. Дитина допитлива, активна. Завдання виконує з інтересом, самостійно, не потребує додаткових зовнішніх стимулів.

12. Інтелектуальні уміння: аналіз, порівняння, узагальнення. Правильно визначає зміст. Бачить і усвідомлює розбіжності при порівнянні. Уміє виявляти закономірні зв'язки.

13. Утримує увагу, уміє намічати план дій. Вибирає адекватні засоби. Перевіряє результат. Вміє долати труднощі. Доводить справу до кінця.

14. Результати зусиль дитини відповідають поставленій меті. Дитина вміє зіставити отримані результати з метою.

15. Навчальні знання: знання літер, навики читання, елементарні математичні уявлення (рахування, операції з числами).

Достатній рівень початкових знань полегшує адаптацію дитини до школи та є одним з показників готовності до навчання у школі.

Проблема труднощів адаптації дітей до умов початкової школи на теперішній час має значну актуальність. Залежно від типу шкіл, від 20% до 60% молодших школярів мають серйозні проблеми адаптації до умов шкільного навчання: діти не справляються з учбовою програмою, мають труднощі у спілкуванні, часто скаржаться на головний біль, підвищену втомлюваність, зниження працездатності, уваги, зниження апетиту, підвищену збудливість, погані засинання та сон, біль у животі, обумовлений порушенням регуляції шлунку, жовчного міхура, кишечнику.

Ці скарги виникають внаслідок порушення стану вегетативної нервової системи. Таким дітям, що мають помірні прояви вегетативних дисфункцій і незначну їх давність, доцільно призначати терапію, яка включає: правильну організацію праці та відпочинку, дотримання розпорядку дня, заняттяфізичними вправами, раціональне харчування, фізіопроцедури.

Батьки, пам'ятайте, щовашалюбовтатурбота цеголовна допомогадлядитини.

Кiлькiсть переглядiв: 775

Коментарi